อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564
18 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564
17 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 2/2564
1 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564
25 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564
12 ต.ค. 2564
1