> แนะนำกรม > บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน > ผู้บริหารระดับสูง


 

     
  ddldd นายปราโมทย์  ยาใจ
Mr. Pramote  Yajai
ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  dgldd@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่!!
 
  ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอาทิตย์  ศุขเกษม
Mr. Arthit  Sukhkasem
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2561-4990
E-Mail : -
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านวิชาการ คลิกที่นี่!!
 
  นายอนุวัชร  โพธินาม
Mr. Anuwat  Pothinam
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2562-5135
E-mail : -
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ คลิกที่นี่!!
 
  นายวัฒนา  มังธิสาร
Mr.Wattana Mangthisan
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2561-1959
E-mail : -
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านบริหาร คลิกที่นี่!!
 
     

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน