> แนะนำกรม > บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน > ผู้บริหารระดับสูง


 

     
  ddldd นายปราโมทย์  ยาใจ
Mr. Pramote  Yajai
ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  [email protected]
ดาวน์โหลดภาพอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่!!
 

  นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
Ms. Pattaraporn  Sojayya
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2561-1959
E-mail : [email protected]
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านวิชาการ คลิกที่นี่!!
 
  ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
-

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร.   -
E-Mail : [email protected]
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านบริหาร คลิกที่นี่!!
 

  ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
-
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. -
E-mail [email protected]
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ คลิกที่นี่!!

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน