ช่องทางอิเล็กทร..
รางวัลเลิศรัฐ ป..
ผลการประเมิน IT..
ความรู้ปุ๋ยอินท..
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ประชุมคณะกรรมการจัดง..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 22 มีนาคม 2566
ร่วมงาน “ติดตลาดเกษต..
นายประวัติ แดงบรรจง
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการข..
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
วันที่ 21 มีนาคม 2566
พิธีเปิดโครงการกระทร..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 20 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการอำนว..
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
วันที่ 20 มีนาคม 2566
ร่วมประชุมคณะกรรมการ..
นายประวัติ แดงบรรจง
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 16 มีนาคม 2566
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
77 ถิ่น พด. ไทย 7 ศูนย์สุขใจ ปีใหม่ 2566
ดินสุขภาพดี
หญ้าแฝก หญ้าของพระราชา
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
พด. คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565