5 ธันวาคม วันดิ..
รางวัลเลิศรัฐ ป..
ผลการประเมิน IT..
ความรู้ปุ๋ยอินท..
Soil Bank
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ร่วมประชุมขับเคลื่อน..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 7 ธันวาคม 2565
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 6 ธันวาคม 2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 6 ธันวาคม 2565
กิจกรรม “เดิน – วิ่ง..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 6 ธันวาคม 2565
เปิดงานเสวนานาชาติ เ..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
งาน “วันดินโลก ปี 25..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
ร่วมแสดงความยินดีกับ..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
นายชาติชาย ประสาระวัน
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการตรวจ..
นายศรจิตร ศรีณรงค์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4)
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
พิธีมอบรางวัลองค์กรท..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
ดินสุขภาพดี
ดิน ส่วนประกอบสำคัญของอาหารและโภชนาการ
งานวันดินโลก 2565 จัดที่ไหนกันนะ?
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
พด. คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565