อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
พิธีเปิดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival
25 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
งานวันสถาปนากรมครบรอบ 60 ปี ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
23 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2566
17 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566
9 พ.ค. 2566
1 ..