สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
   
   
   
 
              ปลูกครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกองส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) จำนวน 10 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร และบริเวณสวนสุขภาพ ข้าง สวพ.
 
               ปลูกครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานภายใน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มอบให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เพื่อให้นำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และหลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหารผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 และบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน