สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก (40 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ (3 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ (5 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินเลย (7 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร (2 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10) โดยได้ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก์