สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
(13 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ (1 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ (1 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ (10 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 ต้น 
 
 
 
               วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายจักรพันธ์ เภาสระค ูผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน, นางสาวธัญญรัตน์ เอกอัศดร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ราย ร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายจะปลูกต้นรวงผึ้ง ให้ครบจำนวน 10 ต้น ภายในเดือนกันยายน 2561ณ บริเวณสวนหย่อม ศาลพระพรหม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา