สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
(10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 
(10 ต้น)
 
 
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 
(10 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม
 
(10 ต้น)
 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการ
พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์
(หนองพลับ-กลัดหลวง)
(12 ต้น)
 
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน
ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
(10 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 ต้น 
     
 
             วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร) จำนวน 10 ต้น ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี