สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น (1 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี (5 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (1 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย (8 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ (2 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร (3 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภ
(10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ (5 ต้น) 
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยได้ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 6 ต้น ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น