สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
(2 ต้น)
  
 
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง (5 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา (11 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
(2 ต้น)
  
 
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร (4 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ (8 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต (2 ต้น) 
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี