สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล (1 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตาน(4 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง  (2 ต้น) 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำร
(1 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 ต้น 
 
 
 
 
 
             วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ต้น บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12