สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินตาก (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร (1 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี (5 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย (2 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ) โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์