สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน(10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก (12 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี (2 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (10 ต้น)  
 
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง (5 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท (3 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุร(1 ต้น)  
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
(10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา (10 ต้น) 
 
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ (1 ต้น) 
     
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 ต้น 
     
 
               วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มอบหมายให้ ผอ. กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) จำนวน 1 ต้น ณ ณ บริเวณสวนหย่อม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี