สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ (32 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน (10 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน (30 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง (10 ต้น)
 
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง
(5 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 ต้น 
 
 
 
 
 
              วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ) โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่