รวมภาพกิจกรรมงานวันดินโลก 2562

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข21301
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันดินโลกปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (วันที่ 7 ธันวาคม 2562)
คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพ >>

การแสดงพระธรรมเทศนา “ภูมิกถา” เกี่ยวกับดินและวันดินโลก โดย ศาสตราจารย์ พระพรหมบัณฑิต ธมฺมจิตฺโต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้ประพันธ์กัณฑ์เทศน์ และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 6 ธันวาคม 2562)
คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพ >>

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” (วันที่ 5 ธันวาคม 2562)
คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพ >>

กิจกรรมเดิน Trail walking วันดินโลก ตามรอยพระบาทบนแผ่นดินของพ่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร สามารถมองเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกิดมาจากพระราชดำริ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม 2562)
คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพ >>
ภาพบรรยากาศภายในงานวันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562)
คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพ >>
การจัดกิจกรรมวันดินโลก 2562 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูแผนที่การจัดงาน >>
กิจกรรมวันดินโลก 2562 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูอัลบั้มภาพ >>
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ทั้งหมด
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอทั้งหมด