World Soil Day 2017

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข19324


               กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) "Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน"  ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

   กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560

  กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560
  กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน

  พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมฉลองวันดินโลก (5 ธันวาคม 2560)

  นิทรรศการ  “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ประกอบด้วย :


>  “สหประชาชาติสดุดี” แสดงภาพ ร.9 ทรงงาน รวมทั้งความเป็นมาวันดินโลก ร.9 รับการทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และการเชิดชูพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างประเทศ


   >“ฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ” แสดงโปสเตอร์ และแบบจำลองสดแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินที่สำคัญ
เช่น ดินเสื่อมโทรม คือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ของศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม ดินเปรี้ยวจัดคือโครงการแกล้งดิน
ของศูนย์ฯ พิกุลทอง และดินทรายจัดคือโครงการเปลี่ยนเม็ดทรายเป็นเม็ดดินของศูนย์ฯ เขาหินซ้อน


>  “สานต่องานพ่อทำ” แสดงโครงการพระราชดำริการสืบสานแนวทางการทรงงานด้านการเกษตรของ ร.9 สู่ ร.10 ได้แก่ โครงการเกษตรวิชญา และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการสานต่อพระราชปณิธานด้านการแก้ปัญหาดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน


>  “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน” แสดงตัวอย่างความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ผ่านภาครัฐจำนวน 7 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในศูนย์ฯ และนำเสนอความสำเร็จของเกษตรกรตัวอย่าง 4 ราย รวมทั้งนำเสนอการจัดงานวันดินโลกในประเทศต่างๆ

  เสวนาวิชาการ

  การสาธิตกิจกรรมการใช้ประโยชน์ดินในการทำเป็นเครื่องใช้ (การปั้นโอ่ง)

  ตลาดนัดสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่

  การประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา


>>  หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ


>>
  ใบสมัคร


>>
  รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา 


>>
  รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษา 

  การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย


>>
  หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์   [ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560]


>>
  ใบสมัคร

  การแข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมสันทนาการ

  การนั่งรถพ่วงชมงานของศูนย์ฯ ได้แก่ แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ สวนไม้มงคล หลุมดินปัญหา พลับพลาที่ประทับ
  และต้นประดู่ทรงปลูก รวมทั้งการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

  Download

  World Soil Day Logo  Banner
   Megabanner [Want to print a Megabanner for your World Soil Day event 2017]ดาวน์โหลด Banner ขนาด 160 x 40 cm


   Web Banner and Button  Poster
Caring for the Planet Starts from the Ground
Where food begins posters

ดาวน์โหลด Poster


Download
Poster A3 format
Poster A4 format

Infographics

Soil and Climate change
Soil functions
Soil An essential ingredient to healthy food and nutrition
Download
DownloadSoils under threat
Soil Formation
Where food beginsDownload
Download
Download

  Videos


>>  Soil organic carbon, the treasure beneath our feet 


>>  Soils and Pulses, Symbiosis for Life


>>  Sustainable soil management and the Sustainable Development Goals


>>  Soil : An essential ingredient to healthy food and nutrition


>>  Soils : Our ally against climate change


>>  Soil 101


>>  Soils : a hidden resource

กิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นโดย FAO

  Photo Contest

  Heart and Soil art Exhibition

  การประกวดวาดภาพจากดิน (ในกลุ่มเยาวชน)

[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]