การใช้ที่ดินของประเทศไทย

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18671


  ปี 2543/2544


  ปี 2549/2550


  ปี 2551/2552


  ปี 2553/2556


  ปี 2558/2559


  ปี 2560/2561