นโยบายว่าด้วยการยกกระดาษ A4[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]               พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"

Description

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร "คู่มืออธิบายนโยบายยกกระดาษ A4"
(โดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

                                                            


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]