สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม


สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "ไม่ทนคนโกง"

หัวข้อ
เรื่อง นักธุรกิจ เวลา 2 นาที 32 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง คุณครู เวลา 2นาที 56 วินาที

รูปแบบความเสี่ยงทุจริต  

สปอตโฆษณา "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"  

หัวข้อ
เรื่อง โอกาส เวลา 15 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง สนับสนุน เวลา 15 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง ยกย่อง เวลา 15 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง โอกาส เวลา 30 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง สนับสนุน เวลา 30 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง ยกย่อง เวลา 30 วินาที

ภาพยนตร์ Motion Infographic  

หัวข้อ
เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง
หัวข้อ
เรื่อง เกมส์โกง สังเวียนทุจริต
หัวข้อ
เรื่อง โรคปิดหูปิดตาปิดปาก

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์  

หัวข้อ
เรื่อง แซงคิว
หัวข้อ
เรื่อง หัวหน้าพาโกง
หัวข้อ
เรื่อง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
หัวข้อ
เรื่อง คุณว่าใครชนะ
หัวข้อ
เรื่อง การบ้าน

เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.พด.) กรมพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

หัวข้อ ไม่มีวัน...หมดอายุ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ เฟส 1 ตึก 13  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ขอเสียงหน่อย  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ติดชัวร์-ติดชั่ว  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ โฉด/เลว/ดี  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ โจร-กรรม  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ตะบันไฟ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง
หัวข้อ เภ-สัตย์  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ กรรมติดล้อ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู
หัวข้อ ต้นกล้า  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2

ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

1.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา

หัวข้อรางวัลชนะเลิศ


ทีม GREEN & WHITE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด
ภูเก็ต
จากผลงาน "THE IMITATION (เลียนแบบ)"

หัวข้อรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม Extreme Film วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจากผลงาน "Copy As"

-----------------------------------------------------