แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 9

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17909


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

นายตระกูล  นามโลมา 
Mr. Tragool Namloma
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
โทร. 056-247213
E-mail : nsn01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางสำราญ แสนศิลา
Mrs. Sumran  Sansila
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินตาก
โทร. 055-039309
E-mail : tak01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายธเนตร  ภู่เจริญ
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
โทร. 055-705667
E-mail :  kpt01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายมานะ ต้นนา
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
โทร. 056-982624
E-mail : uti01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางสาวมยุรี  อบสุข
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
โทร. 055-019709
E-mail : sti01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน