แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 5

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17905


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12
นางนงนุช  ศรีพุ่ม
Mrs. Nongnuch  Sripum

ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
โทร. 043-246759
E-mail :  kkn01@ldd.go.th


 นายสุทธิดล  วงษ์จันฬา
Mr. Suthidol Wongchanla

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
โทร. 042-295735 , 042-295669
E-mail : udn01@ldd.go.thนายชูเกียรติ  คำโสภา
Mr. Chukait  Khumsopha

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
โทร. 043-971338
E-mail :  mkm01@ldd.go.thนายอดุลย์  ศรีสุพรรณ
Mr. Adul  Srisuphan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
โทร. 042-012535
E-mail : nki01@ldd.go.thนายวิรัตน์  แสงแก้ว
Mr. Wirat   Saengkaew
 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
โทร. 043-601054
E-mail : ksn01@ldd.go.thนายกิตติ  ไชยนิมิตร
Mr. Kitti  Chainimit
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
โทร. 042-099893
E-mail : snk01@ldd.go.thนายไพบูลย์ จันทะอุทัย
Mr. Paiboon  Juntautai
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
โทร. 042-311727
E-mail : nbl01@ldd.go.thนายพัชรพล  คาดบัว
- 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
โทร.  042-088211
E-mail :  bkn01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน