แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 3

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17903


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12
นายวิรุธ  คงเมือง
Mr. Wiroot  Kongmaung

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
โทร. 044-371774
E-mail :  nma01@ldd.go.th


 นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์
Mr. Kreangkrai  Chaiyapo

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
โทร. 044-119988-9
E-mail :  brm01@ldd.go.thนายสิทธิชัย โคตรมา 
Mr. Sitthichai Kotma 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
โทร. 044-124114
E-mail :  cpm01@ldd.go.th


นางปิ่นเพชร  ดีล้อม
Mrs. Pinpetch Deelom
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
โทร. 044-069905
E-mail :  srn01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน