แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 2

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17902


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12
นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
โทร. 038-389106
E-mail : cbi01@ldd.go.th


 นายชาคริต  อินนะระ
Mr. Chakrit  Innara

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
โทร. 037-241197
E-mail : sko01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายสาคร  เหมือนตา
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
โทร. 038-531200
E-mail :  cco01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายอนุชิต  พรแดง
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
โทร. 038-636364
E-mail : ryg01@ldd.go.thนายปรีชา  เจ้ยทองศรี
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
โทร. 039-433713
E-mail : cti01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางสุกัญญา  ทวีกิจ
-
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินตราด
โทร.   039-619517-8
E-Mail :   trt01@ldd.go.thนายสรรเสริญ เจริญศิริ
Mr. Sansern Charoensiri
 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
โทร. 037-210781
E-mail : pri01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน