หน้าข่าว

ร่วมกิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

               วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายนครินทร์  ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกคน  ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 ต้น ระหว่างต้นแก้วมังกร ตามแนวคันดิน ซึ่งเป็นแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณพื้นที่ของ สพข.7 เพื่อเป็นการจัดทำแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งใช้ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พืชสมุนไพรจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน นอกจากนี้ ยังพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถใช้ในภาคการเกษตรได้


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7


EventGallery104506 EventGallery104434 EventGallery104435 EventGallery104436 EventGallery104437 EventGallery104438 EventGallery104439 EventGallery104440 EventGallery104441
  • EventGallery104506
  • EventGallery104434
  • EventGallery104435
  • EventGallery104436
  • EventGallery104437
  • EventGallery104438
  • EventGallery104439
  • EventGallery104440
  • EventGallery104441

รูปข่าว