หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

วันที่ 06 กรกฎาคม 2564

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [6 กรกฎาคม 2564]

รูปข่าว