หน้าข่าว

ประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

               วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายศรีศักดิ์  ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ผอ.สพด.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Web Conference ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


EventGallery104346 EventGallery104347 EventGallery104348 EventGallery104349 EventGallery104350
  • EventGallery104346
  • EventGallery104347
  • EventGallery104348
  • EventGallery104349
  • EventGallery104350

รูปข่าว