หน้าข่าว

ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่โครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 08 มิถุนายน 2564

               วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นางพรพนา  โพธินาม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นางสมพร  โจดโจน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม และติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี  มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

EventGallery104029 EventGallery104030 EventGallery104031 EventGallery104032 EventGallery104033 EventGallery104034 EventGallery104035 EventGallery104036 EventGallery104037 EventGallery104038 EventGallery104039
 • EventGallery104029
 • EventGallery104030
 • EventGallery104031
 • EventGallery104032
 • EventGallery104033
 • EventGallery104034
 • EventGallery104035
 • EventGallery104036
 • EventGallery104037
 • EventGallery104038
 • EventGallery104039

รูปข่าว