หน้าข่าว

ติดตามการดำเนินงานการขุดสระน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่ 02 มิถุนายน 2564

               วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ติดตามการดำเนินงานการขุดสระน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (รอบ 2) พื้นที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 บ่อ ซึ่งมีผลการดำเนินงานขุดแล้วเสร็จ จำนวน 1 บ่อ และได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินและฟื้นฟูดิน

               โดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีได้ให้การสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกให้กับเกษตรกรปลูกรอบขอบสระ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และสนับสนุนเมล็ดปอเทืองเพื่อให้เกษตรกรหว่านในพื้นที่เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินและปกคลุมผิวดินระหว่างรอการเพาะปลูกพืชหลัก


รายงาน : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี


EventGallery104015 EventGallery104016 EventGallery104017 EventGallery104018
  • EventGallery104015
  • EventGallery104016
  • EventGallery104017
  • EventGallery104018

รูปข่าว