หน้าข่าว

ประชุมเรื่องจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

วันที่ 01 มิถุนายน 2564

               วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประชุมเรื่อง จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม -ดอน ปี 2565 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง ปี 2565 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปี 65 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


EventGallery103969 EventGallery103970 EventGallery103971 EventGallery103972 EventGallery103973 EventGallery103974 EventGallery103975
  • EventGallery103969
  • EventGallery103970
  • EventGallery103971
  • EventGallery103972
  • EventGallery103973
  • EventGallery103974
  • EventGallery103975

รูปข่าว