หน้าข่าว

สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 09 เมษายน 2564

               วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปในครั้งนี้ ดำเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งกว้าง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร และการสรงน้ำ ให้มีการเรียงแถวเข้าสรงน้ำแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ซึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สวนหย่อมรูปตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery103559 EventGallery103560 EventGallery103561 EventGallery103562 EventGallery103563 EventGallery103564 EventGallery103565 EventGallery103566
  • EventGallery103559
  • EventGallery103560
  • EventGallery103561
  • EventGallery103562
  • EventGallery103563
  • EventGallery103564
  • EventGallery103565
  • EventGallery103566

รูปข่าว