หน้าข่าว

กิจกรรมในเทศกาลวันปีใหม่ 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2564 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     ภาพกิจกรรมงานเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2564

รูปข่าว