หน้าข่าว

รดน้ำขอพร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2564

วันที่ 05 เมษายน 2564

                 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารดน้ำขอพร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103446 EventGallery103434 EventGallery103435 EventGallery103436 EventGallery103437 EventGallery103438 EventGallery103439 EventGallery103440 EventGallery103441 EventGallery103442 EventGallery103443 EventGallery103444 EventGallery103445
 • EventGallery103446
 • EventGallery103434
 • EventGallery103435
 • EventGallery103436
 • EventGallery103437
 • EventGallery103438
 • EventGallery103439
 • EventGallery103440
 • EventGallery103441
 • EventGallery103442
 • EventGallery103443
 • EventGallery103444
 • EventGallery103445

รูปข่าว