หน้าข่าว

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 02 เมษายน 2564

                 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ ดังนี้
               1. กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1,2 และบ่อดักตะกอนดิน บ้านแมด ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
               2. กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1,2 และบ่อดักตะกอนดิน บ้านคำกลาง ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง
               3. กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4EventGallery103416 EventGallery103417 EventGallery103418 EventGallery103419 EventGallery103420 EventGallery103421 EventGallery103422 EventGallery103423 EventGallery103424 EventGallery103425 EventGallery103426 EventGallery103427 EventGallery103428 EventGallery103429 EventGallery103430
 • EventGallery103416
 • EventGallery103417
 • EventGallery103418
 • EventGallery103419
 • EventGallery103420
 • EventGallery103421
 • EventGallery103422
 • EventGallery103423
 • EventGallery103424
 • EventGallery103425
 • EventGallery103426
 • EventGallery103427
 • EventGallery103428
 • EventGallery103429
 • EventGallery103430

รูปข่าว