หน้าข่าว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 01 เมษายน 2564

                วันที่ 1 เมษายน 2564 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ทั้งนี้นางสาวรัตติยา โตจีน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รายงานให้กับที่ประชุมฯ ได้รับทราบ โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้ง 13 จังหวัด และบุคลากร ร่วมเข้าประชุมฯชี้แจงการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


EventGallery103407 EventGallery103408 EventGallery103409 EventGallery103410 EventGallery103411 EventGallery103412 EventGallery103413 EventGallery103414 EventGallery103415
  • EventGallery103407
  • EventGallery103408
  • EventGallery103409
  • EventGallery103410
  • EventGallery103411
  • EventGallery103412
  • EventGallery103413
  • EventGallery103414
  • EventGallery103415

รูปข่าว