หน้าข่าว

ร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 01 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 14.30 น. นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผชช./ผอ.สพด /กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.1 Kickoff โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท นายสุชาติ อ่อนดำ เกษตรจังหวัดชัยนาท , เกษตรตำบล , ประมงอำเภอหันคา , ปศุสัตว์อำเภอหันคา , หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร , ปลัดอำเภอหันคา และผู้จ้างงาน รวม 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


EventGallery103394 EventGallery103395 EventGallery103396 EventGallery103397 EventGallery103398 EventGallery103399 EventGallery103400 EventGallery103401 EventGallery103402 EventGallery103403 EventGallery103404 EventGallery103405 EventGallery103406
 • EventGallery103394
 • EventGallery103395
 • EventGallery103396
 • EventGallery103397
 • EventGallery103398
 • EventGallery103399
 • EventGallery103400
 • EventGallery103401
 • EventGallery103402
 • EventGallery103403
 • EventGallery103404
 • EventGallery103405
 • EventGallery103406

รูปข่าว