หน้าข่าว

เปิดงาน Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ปัตตานี

วันที่ 03 เมษายน 2564

               วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดปัตตานี พบปะกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและแรงงานเกษตร ณ แปลงเกษตรกรนางอนุศรา เดชศิริ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ ภายในพื้นที่กำลังอยู่ระหว่างขุดสระน้ำและมีแผนการดำเนินการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็นบ่อเลี้ยงปลา สระน้ำเพื่อการเกษตร แปลงเกษตรผสมผสาน พื้นที่ปศุสัตว์ (เลี้ยงเป็ด ไก่เบตง) จังหวัดปัตตานีมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ 6 ตำบล พื้นที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ขนาด 3 ไร่


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103386 EventGallery103377 EventGallery103378 EventGallery103379 EventGallery103380 EventGallery103381 EventGallery103382 EventGallery103383 EventGallery103384
  • EventGallery103386
  • EventGallery103377
  • EventGallery103378
  • EventGallery103379
  • EventGallery103380
  • EventGallery103381
  • EventGallery103382
  • EventGallery103383
  • EventGallery103384

รูปข่าว