หน้าข่าว

เปิดงาน Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.นราธิวาส

วันที่ 04 เมษายน 2564

               วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่พัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนราธิวาส ณ แปลงเกษตรกรนายวีระพรรณ แกล้วทนงค์ พื้นที่ร่วมโครงการขนาด 5 ไร่ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 98 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ 22 ตำบล รวมเนื้อที่ร่วมโครงการกว่า 320 ไร่


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery103385 EventGallery103358 EventGallery103359 EventGallery103360 EventGallery103362 EventGallery103363 EventGallery103364 EventGallery103365 EventGallery103366
  • EventGallery103385
  • EventGallery103358
  • EventGallery103359
  • EventGallery103360
  • EventGallery103362
  • EventGallery103363
  • EventGallery103364
  • EventGallery103365
  • EventGallery103366

รูปข่าว