หน้าข่าว

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี

วันที่ 01 เมษายน 2564

                วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ และพิธีทางสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานของกระทรวงฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สร้างชาติ สร้างเกษตรไทยให้รุ่งเรือง โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง จัดการดินดียกระดับแปลงใหญ่ ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้นำเสนอถึงความสำคัญของการปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลักษณะแปลงใหญ่ การปรับปรุงบำรุงดินให้พร้อมสมบูรณ์การปลูกพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery103349 EventGallery103335 EventGallery103336 EventGallery103337 EventGallery103338 EventGallery103339 EventGallery103340 EventGallery103341 EventGallery103342 EventGallery103343 EventGallery103344
 • EventGallery103349
 • EventGallery103335
 • EventGallery103336
 • EventGallery103337
 • EventGallery103338
 • EventGallery103339
 • EventGallery103340
 • EventGallery103341
 • EventGallery103342
 • EventGallery103343
 • EventGallery103344

รูปข่าว