หน้าข่าว

ประชุมติดตามงานโครงการแผนการใช้ที่ดินตำบล

วันที่ 29 มีนาคม 2564

               วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายศรีศักดิ์  ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประชุมติดตามงานโครงการแผนการใช้ที่ดินตำบล ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการวางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับการสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ  ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางระบบ Web Conference ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ต่อจากนั้นเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการตรวจราชการของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


EventGallery103234 EventGallery103235 EventGallery103236 EventGallery103237 EventGallery103238 EventGallery103239 EventGallery103240 EventGallery103241 EventGallery103242
  • EventGallery103234
  • EventGallery103235
  • EventGallery103236
  • EventGallery103237
  • EventGallery103238
  • EventGallery103239
  • EventGallery103240
  • EventGallery103241
  • EventGallery103242

รูปข่าว