หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วันที่ 25 มีนาคม 2564

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [25 มีนาคม 2564]

รูปข่าว