หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

วันที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 มีนาคม 2563]

รูปข่าว