หน้าข่าว

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

วันที่ 08 มีนาคม 2564

headerการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำheader


         สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำ และเครือข่ายหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของตน

         เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ : http://www.onwr.go.th/

         พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 :  คลิ๊กที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด

         กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ :  คลิ๊กที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด

         ร่างประกาศฯ กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำฯ :  คลิ๊กที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด
รูปข่าว