หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [19 กุมภาพันธ์ 2564]

รูปข่าว