หน้าข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำชุดข้อมูลความรู้ คู่มือประชาชน คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง และรอบรู้สาระเลือกตั้งท้องถิ่น เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำชุดข้อมูลความรู้ คู่มือประชาชน คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง และรอบรู้สาระเลือกตั้งท้องถิ่น เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th

รูปข่าว