หน้าข่าว

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร ศึกษาข้อมูล รวมถึงติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร ศึกษาข้อมูล รวมถึงติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

[คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

รูปข่าว