หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [16 กุมภาพันธ์ 2564]

รูปข่าว