หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564

               วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี 2564  และ คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักของทางราชการ เพื่อให้การเข้าพักอาศัยบ้านพักราชการเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.2564 และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2564  พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (กำหนดวันดำเนินกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day) การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


EventGallery102283 EventGallery102284 EventGallery102285 EventGallery102286 EventGallery102287 EventGallery102288 EventGallery102289 EventGallery102290
  • EventGallery102283
  • EventGallery102284
  • EventGallery102285
  • EventGallery102286
  • EventGallery102287
  • EventGallery102288
  • EventGallery102289
  • EventGallery102290

รูปข่าว