หน้าข่าว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564

               วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101938 EventGallery101937 EventGallery101939 EventGallery101940 EventGallery101941 EventGallery101942 EventGallery101943 EventGallery101944 EventGallery101945 EventGallery101946 EventGallery101947 EventGallery101948 EventGallery101949 EventGallery101950 EventGallery101951 EventGallery101952 EventGallery101953
 • EventGallery101938
 • EventGallery101937
 • EventGallery101939
 • EventGallery101940
 • EventGallery101941
 • EventGallery101942
 • EventGallery101943
 • EventGallery101944
 • EventGallery101945
 • EventGallery101946
 • EventGallery101947
 • EventGallery101948
 • EventGallery101949
 • EventGallery101950
 • EventGallery101951
 • EventGallery101952
 • EventGallery101953

รูปข่าว