หน้าข่าว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 07 มกราคม 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. นายสากล  ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย  นางปราณี  สีหบัณฑ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  ผอ.สพด.  ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้การทำงานในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101901 EventGallery101902 EventGallery101903 EventGallery101904 EventGallery101905
  • EventGallery101901
  • EventGallery101902
  • EventGallery101903
  • EventGallery101904
  • EventGallery101905

รูปข่าว