หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง เลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 05 มกราคม 2564
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง เลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [5 มกราคม 2564]

รูปข่าว